Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale

CONDIȚII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POȘTALE

FAN Courier Express S.R.L. (în cele ce urmează FAN/FAN Courier/FAN Courier Express) oferă și prestează servicii poștale incluse în sfera serviciului universal și neincluse în sfera serviciului universal având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiții:

FAN Courier Express acceptă doar trimiteri poștale ambalate și etichetate în mod corespunzător de către expeditor, conform bunului ce face obiectul trimiterii poștale, cu un înveliş exterior opac – care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare, telefon) şi opțional ale expeditorului, mai puțin în cazul serviciului contra ramburs, în cazul căruia și datele expeditorului sunt obligatorii.

Prin predarea trimiterilor către agentul/personalul FAN, expeditorul este de acord cu termenii și condițiile FAN Courier Express, din cadrul ofertei comerciale a furnizorului, indiferent daca semnează sau nu documentul de transport (AWB). Expeditorul raspunde de corectitudinea datelor înscrise pe trimiterea poștală, cât și de ambalarea corespunzătoare și etichetarea acesteia.

Condiții de acceptare a trimiterilor poștale

Condiții de dimensiuni și greutate:

  • Dimensiunile și greutățile maxime acceptate ale trimiterii poştale:
  • 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri, greutate maxima 3 kg;
  • 60 cm x 50 cm x 30 cm pentru colete, greutate maxima acceptata este de 30 kg.
Ai nevoie de suport?
Discută cu ȘteFAN.